Thuế kinh doanh khách sạn IHG

Đối với việc kinh doanh khách sạn thì việc nộp thuế luôn được người quản lý và kế toán được giao công việc quan tâm nhất.Thuế kinh doanh khách sạn gồm những loại thuế nào và cách tính thuế ra sao.Nếu bạn đang quan tâm về việc nộp thuế kinh doanh khách sạn cho khách sạn của mình (ví dụ khách sạn IHG) thì bạn có thể tìm hiểu vài thông tin qua bài viết sau.

Theo quy định của Bộ Tài Chính

Dịch vụ lưu trú,kinh doanh khách sạn,nhà nghỉ,nhà trọ tính 5% trên tổng doanh thu theo thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Kinh doanh khách sạn không được áp dụng suất thuế GTTT 0% (giá trị gia tăng) .

Theo quy định tại thông tư số 92/2015/TT-BTC có quy định về biểu thuế suất thuế GTGT và thuế TNCN như sau :

*Thuế suất 5% áp dụng cho thuê tài sản gồm :

+cho thuê nhà,đất,cửa hàng,nhà xưởng,kho bãi lưu trữ dịch vụ lưu trú.

+cho thuê phương tiện vận tải,máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển.

+cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ

Cách tính

Số thuế GTTT phải nộp = tỷ lệ %GTTT trên doanh thu x Doanh thu = 5% x Doanh thu. more “Thuế kinh doanh khách sạn IHG”